Mevlana Değişim Programı

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Mevlana Koordinatörü:

Arş. Gör. Kevser Betül CEYLAN
Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Kutlubey Kampüsü
kevserbb@bartin.edu.tr

Bartın Üniversitesi Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü:

0378 501 10 00 : --- 0378 501 10 18: --- Eposta: fen@bartin.edu.tr

Copyright 2017 Bartın Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı