Anabilim Dalları

BİYOTEKNOLOJİ ANABİLİM DALI
Yrd. Doç. Dr. Fahriye ZEMHERİ
Anabilim Dalı Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Fatma HAMURCU
Öğretim Üyesi

Arş. Gör. Ayşe Hale GÜÇKIR
Öğretim Elemanı

GENETİK ANABİLİM DALI
Arş. Gör. Yusuf CEYLAN
Öğretim Elemanı

MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Doç. Dr. Ali Savaş BÜLBÜL
Anabilim Dalı Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Yavuz ERDEN
Öğretim Üyesi

Arş. Gör. Kevser Betül CEYLAN
Öğretim Elemanı

MOLEKÜLER BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Arş. Gör. Burcu AYHAN ŞAHİN
Öğretim Elemanı
0378 501 10 00 : --- 0378 501 10 18: --- Eposta: fen@bartin.edu.tr

Copyright 2017 Bartın Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı