Bölüm Kurulu

BÖLÜM KURULU
Doç. Dr. Ali Savaş BÜLBÜL
Yrd. Doç. Dr. Fahriye ZEMHERİ
Yrd. Doç. Dr. Fatma HAMURCU
Yrd. Doç. Dr. Yavuz ERDEN 

Tel: 0378 501 10 00 Belge Geçer: 0378 501 10 18 E-posta: Eposta

Copyright 2017 Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü