Doç. Dr. Ali Savaş BÜLBÜL
Bölüm Başkanı Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
0378 501 10 00 / 1502
asbulbul@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Fahriye ZEMHERİ
Anabilim Dalı Başkanı Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
0378 501 10 00 / 1510
fzemheri@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Fatma HAMURCU
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
0378 501 10 00 / 1539
fhamurcu@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Yavuz ERDEN
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
0378 501 10 00 / 1511
yerden@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Dursun KISA
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
0378 5011000/1519
dkisa@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Ayşe Hale GÜÇKIR
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
0378 501 10 00 / 1505
ahguckir@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Burcu AYHAN ŞAHİN
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
0378 501 10 00 / 1505
burcuayhan@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Kevser Betül CEYLAN
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
0378 501 10 00 / 1544
kevserbb@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Yusuf CEYLAN
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
0378 501 10 00 / 1545
yceylan@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Mustafa NAKİPOĞLU (ÖYP)
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü


Web Adresi CV

0378 501 10 00 : --- 0378 501 10 18: --- Eposta: fen@bartin.edu.tr

Copyright 2017 Bartın Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı